Limerick retailer celebrates opening Thomas Sabo & Swarovski areas.

Advertisement